Taaldans® en Rekendans® voor het onderwijs

Geef met danslessen het onderwijs een nieuwe dimensie

Wil je kinderen het plezier van dans laten ervaren en zo afwisseling aanbrengen in het onderwijs of het wekelijkse programma van jouw instelling? 

Geef het onderwijs een nieuwe dimensie en boek een dansworkshop of een traject van meerdere danslessen. Je zult het positieve effect in jouw groep ervaren, zoals een betere concentratie en meer zelfvertrouwen van de kinderen. Gezellig met eigen klasgenoten of vriendjes van de opvang dansen zoals de sterren in de videoclip.

Dansfeestje als kinderfeestje

Hoe ziet een Taaldans® en Rekendans® les eruit?

Taal- en rekendans is ontwikkeld voor peuters en kleuters en sluit goed aan bij hun belevingswereld. Er wordt gewerkt met het thema uit de groep en de daarbij passende kernbegrippen waarbij de SLO-doelen van taal en rekenen centraal staan. 

In de les Taal- en Rekendans wordt er gebruik gemaakt van muziek, materialen en beweging. De kinderen krijgen hierdoor de kans om het thema actief te zien, horen, voelen en ervaren. Zij werken met een actief lijf, een actief brein en veel plezier aan sociaal emotionele, motorische en cognitieve ontwikkelingsgebieden.

Alles op een rij

Geef onderwijs een nieuwe dimensie!

Voor basisscholen, bso's, stichtingen en speciaal onderwijs

Bij jou op locatie

Groepen van maximaal 20 kinderen

Leeftijd 2 tot 6 jaar

Eenmalig of een traject van meerdere lessen

Voor meisjes én jongens

Een Taaldans® en Rekendans® workshop duurt 30 tot 45 minuten per les

De lessen worden ontwikkeld aan de hand van jullie thema's