Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met by Tes handelend onder de naam Dansworkshops by Tes afsluit.

Voordat u een dansworkshop boekt of u opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door een dansworkshop te boeken of u aan te melden, geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1. Overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor workshops, cursussen, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop cursus, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door opdrachtgever dan wel deelnemer en door geven van een opdrachtbevestiging of verstrekken van een bewijs van inschrijving door Dansworkshops by Tes.

1.3 Mocht bij ziekte of verhindering van Dansworkshops by Tes de workshop, cursus, training of opleiding geen doorgang kunnen vinden dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en wordt na overleg een nieuwe datum voor de workshop, cursus, training of opleiding vastgesteld.

2. Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Dansworkshop by Tes behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal varieert per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plaats te boeken.

2.5 Door de inschrijving verklaart uw akkoord te gaan met de prijs, de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

3. Betalingen

3.1 Na de opdrachtbevestiging of het inschrijven verplicht u zich tot  betaling van het volledige bedrag van de af te nemen workshop, cursus, training of opleiding.

3.2 Het volledige factuurbedrag van Dansworkshop by Tes voor de betreffende workshop, cursus, training of opleiding dient uiterlijk 30 dagen of direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van Dansworkshop by Tes.

3.3 De prijs kan tussentijds niet gewijzigd worden en blijft dus gelijk aan de prijs die Dansworkshops by Tes met u is overeengekomen.

3.4 Dansworkshop by Tes is niet verantwoordelijk voor de kosten van een locatie. Dansworkshops by Tes komt op bezoek bij u op school, kantoor, dansschool en/of bij u thuis.

3.5 Mocht de factuur niet binnen de wettelijke termijn betaald worden, heeft Dansworkshops by Tes het recht de overeenkomst te ontbinden en u aansprakelijk te stellen voor de kosten.

4. Annulering workshop, cursus, training en opleiding door opdrachtgever

Bij afmelding tot 60 dagen voor aanvangsdatum krijgt u het volledige bedrag terug.  Bij annulering vanaf 60 tot 30 dagen vóór aanvangsdatum van de workshop, cursus, training of opleiding wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen vóór aanvangsdatum  wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

5. Afmelden door de deelnemer

5.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

5.2 Bij afmelding voor een workshop, cursus, training of opleiding wordt tot 30 dagen voor aanvangsdatum  €15,- aan administratiekosten in rekening gebracht en verrekend met het betaalde bedrag.

5.3 Bij afmelding vanaf 30 dagen voor vertrek wordt het betaald bedrag voor de workshop, cursus, training of opleiding niet gerestitueerd.  

6. Privacy

6.1. Dansworkshops by Tes zal de gegevens van opdrachtgever of aanmelding gebruiken om de workshop, cursus, training of opleiding te kunnen organiseren en de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal Dansworkshops by Tes bepaalde gegevens bewaren in verband met de regels van de belastingdienst voor ondernemers.

6.2 Dansworkshops by Tes zal de klantgegevens niet doorgeven aan derden en gebruikt de gegevens van klant zoals in artikel 6.1 omschreven.

6.3 Dansworkshops by Tes zal in overleg met de betrokkenen in voorkomende gevallen  beeldmateriaal vastleggen en deze gebruiken voor haar promotie doeleinden waaronder haar website www.dansworkshopsbytes.nl, Facebook en Instagram.

6.4 De klant mag pas na expliciete goedkeuring van Dansworkshops by Tes beeldmateriaal vastleggen en verspreiden.

6.5. Wanneer beeldmateriaal door derden wordt gebruikt is Dansworkshops by Tes hier niet verantwoordelijk voor.

7. Klachten

7.1 Heeft u een klacht over een workshop, cursus, training of opleiding? Neem dan direct contact op met Dansworkshops by Tes en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat u niet van je betalingsverplichting.


8. Aansprakelijkheid

8.1 Dansworkshops by Tes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, cursus, training of opleiding.

9. Herroepingsrecht

9.1 Na overeenkomst van de geboekte workshop, cursus, training of opleiding heeft u een bedenktijd van 14 dagen en mag u zonder kosten de workshop, cursus, training annuleren of je je hiervoor afmelden. Dit moet per mail gebeuren.

9.2 Mocht de opdracht voor de workshop, cursus, training of opleiding binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum plaatsvinden of u binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum hebben aangemeld dan is herroeping niet mogelijk.

10. Geheimhouding

10.1 Al het workshop-, cursus-, training- of opleidingsmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Dansworkshop by Tes toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

by Tes per 10-02-2019